EDUKACIJSKI CENTAR PRIZMA

Edukacijski centar PRIZMA je prvi specijalizirani centar za pripremanje učenika za Državnu maturu i prijemne ispite u Hercegovini. Vrhunski spoj mladosti, znanja i iskustva stvorio je jedinstveni centar iza kojeg stoje iznimni rezultati.

Naši polaznici tijekom cijele godine imaju podršku za rješavanje bilo kojeg zadatka. U bilo koje doba dana polaznici naših priprema se mogu obratiti našim profesorima i saznati odgovore na svoja pitanja.

Prvi smo u Bosni i Hercegovini realizirali i proveli projekt probne eksterne mature u Županiji Zapadnohercegovačkoj. Preko 400 učenika iz županije u školskoj 2017./2018. godini je imalo priliku provjeriti svoje znanje iz osnovnih predmeta na višoj i osnovnoj razini (hrvatski jezik, matematika i strani jezik) te izbornih predmeta koji se pišu na jedinstvenoj višoj razini (biologija, kemija i fizika).

Naši djelatnici su prije sastavljanja ispita za eksternu maturu prošli i obuku kroz predavanja i radionice. Voditelji su bili dr. sc. Zrinka Jelaska, redovita profesorica Filozofskog fakulteta u Zagrebu te dr.sc. Nada Babić, docentica Katoličko-bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Tema predavanja je bila “Procjenjivanje znanja tijekom obrazovanja”, a svi sudionici su dobili i potvrde o sudjelovanju.

Državna matura (lat. maturitas, maturus) je obvezni završni pismeni ispit koji učenici gimnazija polažu nakon završetka četvrtog razreda tijekom svog srednjoškolskog obrazovanja. Slično tome, srednje obrazovanje učenika u strukovnim i umjetničkim srednjim školama koje traju najmanje četiri godine, završava izradom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole. Učenici četverogodišnjih strukovnih i umjetničkih srednjih škola mogu polagati i ispite državne mature, ako to žele.

Državnom maturom se provjeravaju i vrednuju postignuta znanja, vještine i sposobnosti učenika koje su prethodno stekli tijekom obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi u skladu sa propisanim nastavnim planovima i programima. Na temelju rezultata državne mature, objektivno i nepristrano se ocjenjuje znanje svakog pojedinog učenika te se dobiva usporediva ocjena svih učenika u Republici Hrvatskoj, čime se omogućava nastavak školovanja ili zapošljavanje.

Obavezu polaganja državne mature imaju učenici gimnazija, dok učenici strukovnih i umjetničkih škola državnu maturu polažu samo ako planiraju nastaviti svoje obrazovanje na nekom od visokih učilišta.

Državnu maturu u suradnji sa školom provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Učenici iz Bosne i Hercegovine mogu polagati Državnu maturu po istim pravilima kao i učenici iz Republike Hrvatske.

Edukacijski centar PRIZMA

Edukacijski centar PRIZMA već postoji više od 5 godina, a najbolje ćete nas upoznati ako pogledate naš promotivni video.